Znaki i symbole

Znajdziecie tu przeróżne znaki i symbole,które umieszczane są  na opakowaniach wielu produktów.
Dzięki, którym możemy dowiedzieć się czy produkt jest bezpieczny dla nas lub dla środowiska. 
Część symboli nas o czymś informuje, a część ostrzega.


Symbol recyclingu -znajdziemy na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji opakowania.

Europejski znak ekologiczny - znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny dobrowolny znak, będącym prostą i trafną wskazówką dla konsumentów. Wszystkie wyroby posiadające Stokrotkę zostały sprawdzone przez niezależne jednostki w zakresie spełnienia rygorystycznych kryteriów ekologicznych i użytkowych. 
Są to towary wysokiej jakości, których produkcja jest  mniej szkodliwa dla środowiska.
Zielony punkt - informuje, że producent wyrobu zadbał o to, co stanie się z opakowaniem i że opłacił odzyskanie materiału, z którego wykonano opakowanie-zlecając to specjalistycznej firmie.


Bezpieczny dla ozonu - produkty,które są bezpieczne dla powłoki ozonowej. Nie zawierają niszczących ją gazów powszechnie zwanych freonami. Najczęściej występujące napisy na tych symbolach to: ZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free.Najczęściej znak ten można spotkać na kosmetykach.
Dbaj o czystość - znak informuje o tym, aby dany produkt wrzucić do kosza, nie zaśmiecać środowiska naturalnego i w ten sposób dbać o czystość swojego otoczenia. Jeśli zaś w pobliżu znajdują się osobne kosze na: papier, plastik i szkło, możliwe jest częściowe odzyskiwanie opakowań. Dlatego ten znak występuje często na opakowaniach obok symbolu recyclingu.Logo o nazwie Bitrex-Artykuły chemiczne zawierające to logo posiadają 
w swoim składzie substancję o nazwie Bitrex, która według oficjalnych danych jest najbardziej gorzką substancją na świecie. Już minimalne stężenie tej substancji powoduje, że produkty ją zawierające są tak gorzkie dla większości ludzi, że nie można ich spożyć. 
Tę właściwość Bitrexu w połączeniu z brakiem toksyczności wykorzystuje się do skażenia alkoholu, detergentów i innych produktów chemicznych w celu uniemożliwienia jego przypadkowego spożycia, głównie przez dzieci.
Symbol CE-umieszczany na produkcie, w celu poświadczenia, że wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi, związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem.Te wymagania prawne zapisane są w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej (tzw. „dyrektywach nowego podejścia”).W Polsce istnieje ponad 20 grup produktów, przy produkcji których projektant i wykonawca muszą być szczególnie ostrożni i dołożyć wszelkich starań, aby były wykonane zgodnie z wymogami prawa. To między innymi zabawki, sprzęt elektryczny, w tym telewizory, radia, komputery, aparaty fotograficzne, lampki, lodówki, zamrażarki, wentylatory. Ale też łodzie, odzież ochronna, wyroby budowlane, dźwigi i windy. Jeśli towar jest wyprodukowany zgodnie z przepisami - producent umieszcza na nim znak CE. Symbol CE stosowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest pieczątką - wizytówką producenta - że wykonał produkt zgodnie ze wszystkimi wymogami. Nie wolno wprowadzać do obrotu towaru bez znaku CE.Znak „Tekstylia godne zaufania według Öko-Tex Standard 100” – jest jednym z ważniejszych na świecie znaków jakości, dotyczących bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych. Znakiem oznaczane są towary włókiennicze, które nie zawierają w swoim składzie substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka (m.in. czynników rakotwórczych, barwników azotowych, barwników alergizujących, pestycydów, formaldehydów czy metali ciężkich). Znak  jest nadawany przez członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych Öko-Tex.Znak PEFC- wprowadzony przez organizacje pozarządowa o tej samej nazwie (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – Program na rzecz zagospodarowania zasobów leśnych), w celu wspierania odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Znak PEFC świadczy o tym, że produkt został wytworzony z surowców drewnopochodnych, które pozyskano nie przyczyniając się do niszczenia lasów na świecie.
Znak FSC - można spotkać na produktach przemysłu drzewnego, meblarskiego lub papierniczego.Nazwa to skrót od angielskiej nazwy stowarzyszenia Forest Stewardship Council (FSC) – Rady Dobrej Gospodarki Leśnej, którego celem jest promocja ekologicznej, prospołecznej gospodarki leśnej, jednocześnie przynoszącej korzyści ekonomiczne.
Certyfikowane wyroby oznaczone logiem FSC gwarantują, że użyte do ich produkcji drewno pozyskano nie przyczyniając się do niszczenia środowiska, łamania praw lokalnej ludności czy też obniżania potencjału ekonomicznego gospodarki leśnej.
Znak ekologiczny - został wprowadzony, aby zapewnić ochronę praw konsumentów i jednolity standard produktów, od 1 lipca 2010r Unia Europejska 
Obecność unijnego logo produkcji ekologicznej na towarze oznacza między innymi, że:
  • -do produkcji tej żywności nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawożenia dopuszczalne są m.in. nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie
-w gospodarstwach ekologicznych w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub dokupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych
-ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących.

Znak przekreślonego kłosamiędzynarodowy znak, symbolizujący bezpieczną żywność bezglutenową. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. oznakowanie „produkt bezglutenowy” może być „stosowane do produktów, w których zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu”. Znak ten może mieć różnorodne formy oraz różnorodną kolorystykę. Oznaczenie to jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na nietolerancję glutenu - chorobę zwaną celiakią. Jedyną metodą leczenia tej choroby jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej.Znak GS - o który można ubiegać się dobrowolnie. Może być stosowany m.in. dla urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętów oświetleniowych.Określa produkty, które spełniają wymogi bezpieczeństwa ujęte w ujednoliconych normach europejskich. Produkt z tym znakiem zapewnia, że w normalnych warunkach użytkowania bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta nie jest zagrożone.Znak Fair Trade – (z ang. „sprawiedliwy handel”) jest 
to międzynarodowy znak przyznawany przez organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations International (FLO). Główne założenia Sprawiedliwego Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw producentów i pracowników krajów Trzeciego Świata. 
Produkt oznaczony tym znakiem daje gwarancje:
-spełnienia standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy
-godziwego zarobku pracowników
-ustalenia ceny, która zapewni producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę.

Dzięki stworzeniu standardów, których spełnienie jest warunkiem umieszczenia na produkcie znaku graficznego "Fair Trade", konsumenci mogą mieć gwarancję, że to, co kupują, zostało wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka.Znak Dolphin Safe” -  został ustanowiony w latach 90. XX wieku przez amerykańską organizację Earth Island Institute (EII).Obecność znaku „Dolphin Safe” na opakowaniu wskazuje, iż tuńczyk został złowiony w sposób bezpieczny dla delfinów, a połów był prowadzony zgodnie ze standardami EII.

Znak MSC - nadawany jest przez organizację MSC (Marine Stewardship Council – Rada Zarządzania Zasobami Morskimi).Gwarantuje on konsumentowi, że towar spełnia zasady zrównoważonego rybołówstwa (jego produkcja nie przyczyniła się do pogłębienia problemu przełowienia), a tym samym nie pogłębiła degradacji środowiska.

Inflammable (materiał łatwopalny) - symbol informuje, że nie wolno zbliżać produktu do ognia ani go ogrzewać.Występuje na opakowaniach dezodorantów i innych produktów w aerozolu.